Rada naukowa IFT

Członkowie Rady z prawem głosu w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

 • prof. dr hab. David Blaschke
 • prof. dr hab. Andrzej Borowiec (urlop naukowy)
 • dr hab. Andrzej Frydryszak
 • dr hab. Krzysztof Graczyk
 • dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr (urlop naukowy)
 • prof. dr hab. Zbigniew Haba
 • dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaskólski (urlop zdrowotny)
 • dr hab. Janusz Jędrzejewski, prof. UWr
 • dr hab. Grzegorz Kondrat
 • prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
 • prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman
 • dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr
 • dr hab. Piotr Ługiewicz
 • dr hab. Janusz Miśkiewicz
 • dr hab. Marek Mozrzymas
 • dr hab. Czesław Oleksy, prof. UWr
 • prof. dr hab. Robert Olkiewicz
 • prof. dr hab. Ziemowit Popowicz
 • dr hab. Dariusz Prorok
 • prof. dr hab. Krzysztof Redlich
 • prof. dr hab. Jan Sobczyk

Pozostali członkowie Rady IFT

 • dr Chihiro Sasaki, prof. Uwr
 • dr Arkadiusz Błaut - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • dr Cezary Juszczak - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • mgr Halina Ossowska-Blass - przedstawiciel pracowników administracyjnych

Terminy posiedzeń w roku akademickim 2016/2017

Posiedzienia Rady IFT odbywają się w sali 422 o godzinie 11:00 najczęściej we wtorki:
 • 11 października 2016
 • 18 listopada 2016 (piątek)
 • 6 grudnia 2016
 • 10 stycznia 2017
 • 7 lutego 2017
 • 14 marca 2017
 • 4 kwietnia 2017
 • 16 maja 2017
 • 13 czerwca 2017