Zakład Teorii Pola

Skład osobowy

Słowa kluczowe

fizyka neutrin niskich energii
sprzężenia egzotyczne (pozostandardowe)
łamanie CP (T)
spolaryzowana wiązka neutrin
spolaryzowana tarcza
klasyczna teoria pola
supersymetria
teoria zupełnie całkowalnych układów
bihamiltonowskie układy
hydrodynamika
algebra komputerowa
kwantowe pola i cząstki w zewnętrznym polu grawitacyjnym
wpływ skwantowanej grawitacji na standardowe kwantowe pola.

Obszar badań

Fizyka neutrin niskich energii w czysto leptonowych i semileptonowych oddziaływaniach słabych neutrin z cząstkami elementarnymi. Przewidywanie efektów możliwych scenariuszy spoza Modelu Standardowego oddziaływań elektrosłabych. Poszukiwanie obserwabli przydatnych do jednoznacznych testów na obecność egzotycznych sprzężeń w oddziaływaniach prawoskrętnych neutrin.

Konstrukcja nowych układów zupełnie całkowalnych oraz badanie ich właściwości.

Supersymetryczne rozszerzenia układów całkowalnych.

Kwantowa teoria pola w przybliżeniu jednopętlowej grawitacji.

Przybliżenie dyfuzyjne dla ruchu cząstek relatywistycznych w środowisku cząstek swobodnych.

Tematy badań

Rozpad spolaryzowanego mionu jako źródło neutrin w stanach mieszanych z możliwością łamania symetrii CP.

Naruszenie symetrii względem inwersji czasu w procesach rozpraszania neutrin na elektronach lub nukleonach.

Detekcja sprzężeń egzotycznych w rozpadzie spolaryzowanego neutronu.

Badanie własności supersymetrycznych rozszerzeń zupełnie całkowalnego układu Degasperisa i Procesiego. Konstrukcja hamiltonowskiego operatora, który generuje uogólnione równanie Camassy-Holma i Degasperisa – Procesiego.

Badanie własności całkowalnych uogólnionych hamiltonowskich dwukomponentowych 2+1 hydrodynamicznych układów. Wyliczenie jednopętlowych poprawek w różnych wersjach kwantowej grawitacji do renormalizacji ładunku w kwantowej elektrodynamice.

Przybliżenie dyfuzji w relatywistycznym ruchu cząstek w zewnętrznych polach elektromagnetycznych i grawitacyjnych.

Przypisanie tematów

Fizyka neutrin i oddziaływań słabych - W. Sobków i S. Ciechanowicz
Supersymetryczne układy całkowalne - Z. Popowicz
Wkład kwantowej grawitacji w renormalizację ładunków - A.Pietrykowski
Relatywistyczna dyfuzja i kwantowa teoria pola w zewnętrznym polu grawitacyjnym - Z. Haba

Najważniejsze publikacje

Współpraca