Krzysztof Graczyk Homepage
home research info publications links teaching neural networks fractals
  • Obliczenia numeryczne i symboliczne, z wykorzystaniem Wolfram Mathematica
  • Neutrinos for layman (in polish)


  • Clasical Electrodynamics: 2014, 2013, 2012


  • Coulomb potential and Radiative Corrections