Wstęp do programowania

Semestr letni 2014/2014

Maciej Matyka

email: maciej.matyka@ift.uni.wroc.pl

2014-02-18 lista1 - light-bot, printf
2014-02-18 zasady zaliczen
2014-02-28 lista2 - Deklaracja i podstawowe operacje na zmiennych. Funkcje matematyczne. Pętla for. Instrukcja printf. Przekierowanie danych do pliku. Kody sterujące ANSI.
2014-03-04 Sylabus kursu "Praktyczny Wstęp do Programowania"
2014-03-06 lista3 - Zagnieżdżenie pętli for. Instrukcje warunkowe if/switch. Animacja w konsoli (opóźnienie).
2014-03-14 czytanie.c - Program z wykładu wypisujący "siala baba mak..".
2014-03-14 lista4 - Tablice danych (praktycznie): 1d - punkty, 2d – kodowanie obrazu, wartości losowe (proste rzutowanie).
2014-03-18 przykładowy plik ppm:

2014-03-31 lista5 - Funkcje (deklaracja, definicja), parametry, praktyczne wykorzystanie wskaźnika (zmiana wartości parametru funkcji).
2014-04-01 lista6 - Struktury.
2014-04-08 lista7 - Wskaźniki, praktycznie.
2014-04-15 lista8 - Operacje na plikach. liczby.txt
2014-04-24 Rysunek z kodem:
- przykładowa funkcja mapująca dająca ciekawy efekt.
2014-04-24 Dla posiadających dobry komputer wersja "na żywo" tego efektu w technologii WebGL (polecam otwierać pod przeglądarką Chrome)
2014-05-06 lista9 - fraktal Mandelbrota + kod pomocniczy
2014-05-29 lista10 - Elementy języka C++
2014-06-03 gsl3d.c - implementacja błądzenia losowego 3d w bibliotece GSL, wynik działania (w gnuplot) poniżej

2014-06-12 wyklad 15 - Podstawy OpenGL (GLUT)

"Notatki" z wykładu

2014-04-10 Język ANSI C, 1: Hello World video
2014-04-10 Język ANSI C, 2: Punkt w konsoli video
2014-06-06 wyklad10 - kilka słów o fraktalach + film1 i film2 z wykładu
2014-05-14 Diffusion Limited Aggregation

Materiały dodatkowe

2014-06-06 Dobry kurst C++ na YouTube
2014-06-04 Deformacje Distortion (Optics)
2014-04-11 Kurs CS50 na Uniwersytecie Harvard
2014-03-14 zabawka

2014-03-14 - Krótki Kurs Linux-a (video)