Praktyczny Wstęp do programowania (PWdP)

Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe

Semestr zimowy 2015

Maciej Matyka (maciej.matyka@ift.uni.wroc.pl)Listy zadań, materiały

2015-10-05 Zasady zaliczen
2015-10-22 Lista 1
2015-10-22 Lista 2
2015-10-22 Lista 3
2015-10-22 Lista 4
2015-11-10 Sylabus
2015-11-16 Lista 5
2015-11-16 Slady do wykładu 7 (ppm)
2015-11-16 Lista 6
2015-12-08 Lista 7
2015-12-14 Slajdy do wykładu 11 (C++/IO)
2015-12-21 Lista 8
2015-12-21 keysfml.cpp
2016-01-12 Lista 9
2016-01-12 sfmlgl-quad.cpp
2016-01-24 Kompilacja SFML: g++ sfmlgl.cpp -lsfml-graphics -lsfml-window -lsfml-system -lGL -lGLU
2016-01-21 Wybrane prace studentów 1 roku ISSP:

K. Skibiński
W. Womińska
R. Mądrzak
J. Kossek

J. Klimza P. Wolski
M. Dembny
W. Womińska
K. Skibiński
W. Womińska
J. Klimza
D. Wąs
M. Dembny
R. Mądrzak
M. Janiszewski
M. Janiszewski
I. Karakuła
M. Dembny
Materiały pomocnicze

2015-03-09 Operatory w języku CBonus (nie tylko C!)

2015-02-23 punkt materialny

<- Kliknij!