Zbigniew Koza

 

Dydaktyka:

Materiały historyczne:

My photo

 
Opieka nad pracami dyplomowymi

Research:

Application of porous media theories in marine biological modeling,