Complex Systems and Nonlinear Dynamics Division
Institute of Theoretical Physics
University of Wrocław

seminars

2015

30.01.2015 mgr inz. Krzysztof Domino Politechnika Slaska Zastosowanie Funkcji Kopuly oraz wykladnika Hursta do oceny ryzyka inwestycyjnego

2014

18.12.2014 Kjetil Thogersen University of Oslo Direct modeling of particle suspensions
12.12.2014 dr hab. K. Sznajd-Weron PWr Osobowosc czy sytuacja - czy debata psychologiczna moze wniesc cos nowego do modelowania agentowego i vice versa
7.11.2014 dr hab. G. Kondrat IFT Tam i z powrotem, czyli miedzy perkolacja dyskretna a ciagla
22.10.2014 dr Maciej Matyka IFT Histogram predkosci w modelu losowym osrodkow porowatych (robocze)
17.10.2014 Jakub Pola IFT Zastosowanie technologii GPGPU w obliczeniowej dynamice plynow
30.05.2014 Sebastian Szkoda IFT Metody zrownoleglania algorytmow automatow komorkowych
23.05.2014 dr Barbara Łydżba-Kopczyńska Wydział Chemii UWr Metody fizykochemiczne w badaniach autentycznosci obiektow zabytkowych (UNESCO)
09.05.2014 dr Maciej Matyka IFT Rozklad predkosci plynu w osrodku porowatym
25.04.2014 dr Janusz Szwabinski IFT Dyfuzja innowacji na sieciach malego swiata
14.03.2014 Jacek Stefan Wplyw cech fizyko-metrycznych i stanu klinicznego hospitalizowanych przyjetych w celu inwazyjnej diagnostyki terapii choroby wiencowej na dawke promieniowania rentgenowskiego w trakcie procedury
16.01.2014 dr hab. Zbigniew Koza IFT Parallelism beyond MPI: A Great Challenge of Computational Physics

2013

20.12.2013 dr hab. Grzegorz Kondrat IFT Porowatosc (w) perkolacji
29.11.2013 Martin Friesen - Interacting particle systems in continuum and scaling limits
22.11.2013 dr Michal B. Paradowski UW Jezyk, uklady zlozone i sieci spoleczne (UNESCO).
07.11.2013 Piotr Nyczka IFT Seminarium robocze
25.10.2013 Arture Duda . Seminarium robocze
18.10.2013 Jaroslaw Golembiewski IFT Funkcja gestosci prawdopodobienstwa a osrodki porowate
4.10.2013 CoSyNoDy . Seminarium robocze - sprawy organizacyjne
10.05.2013 dr Anna Kowalska-Pyzalska, dr Katarzyna Maciejowska Instytut Organizacji i Zarzadzania PWr Modelowanie dyfuzji zachowan proekologicznych (energooszczednych) konsumentow na rynku energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli agentowych. (UNESCO)
26.04.2013 Marcin Rybak AGH w Krakowie Rywalizujace procesy kontaktowe na sieci Wattsa-Strogatza
19.04.2013 Maciej Jagielski Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Zastosowanie nieliniowego rownania Langevina, rownania Fokkera-Plancka oraz modeli bladzen losowych do opisu dochodow gospodarstw domowych Polski i Unii Europejskiej
5.04.2013 Adam Lipowski Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Stretched exponentials, tensionless droplets and glassy dynamics in Ising-like model
22.03.2013 Jaroslaw Golembiewski IFT O przeplywach przez osrodki porowate
15.03.2013 dr Janusz Miśkiewicz IFT Korelacje szeregow czasowych w skali malej i duzej.
22.02.2013 Tomasz Marciniszyn Instytut Fizyki PWr Wlasciwosci fizyczne i przejscia fazowe w wybranych nanokompozytach ferro i antyferroelektrycznych
18.01.2013 dr Janusz Szwabiński IFT Technologie semantyczne we wdrozeniach systemow informatycznych (UNESCO)
4.01.2013 prof. Witold Kwaśnicki Instytut Ekonomii UWr Ach, te finanse publiczne! Czy zadluzanie sie panstw jest grozne dla rozwoju spolecznego? (UNESCO)

2012

7.12.2012 dr inż. Katarzyna Jach, dr inż. Rafał Michalski PWr Co widzi a czego nie widzi internauta? Rzecz o eyetrackingu
30.11.2012 Łukasz Marcinowski PWr Modelowanie pomiaru spinowych stanów dwuelektronowych w podwójnej kropce kwantowej w obecności fononów
23.11.2012 dr Katarzyna Roszak PWr Wpływ pomiaru na dekoherencję fazową kropek kwantowych
16.11.2012 CoSyNoDy IFT (seminarium sprawozdawcze)
26.10.2012 dr Jerzy Cisło IFT O zginaniu drutu
5.10.2012 prof. Andrzej Pękalski IFT Referat inauguracyjny (UNESCO)
25.05.2012 dr Janusz Szwabiński IFT Żywotność sieci pokarmowych z zamkniętym obiegiem materii
18.05.2012 CoSyNoDy IFT (seminarium sprawozdawcze)
27.04.2012 dr Tomasz Broda ASP Rozprawa o metodzie
20.04.2012 dr Wojciech Sobieski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Badania przepływów płynów przez złoża porowate
09.03.2012 Grzegorz Pamuła IFT Problemy multifraktalnego podejścia do opisu układów złożonych
17.02.2012 dr Joanna Janczura Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska Markowskie modele zmieniające stany. Kalibracja i przykłady zastosowań
20.01.2012 prof. Witold Kwaśnicki Instytut Ekonomii UWr Chiny, Indie a przyszłość gospodarki światowej (UNESCO)
13.01.2012 Sebastian Szkoda IFT Seminarium sprawozdawcze z "CUDA Optimization Workshop"

2011

16.12.2011 dr Janusz Miśkiewicz IFT Dynamika układów złożonych z opóźnieniami
9.12.2011 dr Janusz Miśkiewicz IFT (anulowane)
2.12.2011 prof. Andrzej Pękalski IFT Prosty model dynamiki roślin jednorocznych
18.11.2011 Sebastian Jaroszczuk Instytut Fizyki Teoretycznej i Pracownia Analiz Biomedycznych Kinematyczny model konczyn gornych czlowieka w 3D systemie analizy ruchu
04.11.2011 CoSyNoDy (seminaria w zespolach)
28.10.2011 dr Agnieszka Kowalska-Styczen Politechnika Slaska, Wydzial Organizacji i Zarzadzania Modelowanie dynamiki zachowan konsumentow na rynkach oligopolistycznych za pomoca automatow komorkowych (UNESCO)
21.10.2011 Tomasz Gubiec Uniwersytet Warszawski Modele bladzenia losowego w czasie ciaglym z pamiecia. Zastosowanie do opisu dynamiki rynkow finansowych.
14.10.2011 CoSyNoDy IFT (seminarium sprawozdawcze)
07.10.2011 dr Janusz Szwabinski IFT Nie rob tego w domu... czyli fizyka na malym i duzym ekranie (UNESCO)
27.05.2011 prof. David Blaschke IFT Something about QCD and Ising-type systems
08.04.2011 dr Tyll Krueger Wydział Fizyki, Uniwresytet w Bielefeld Stochastic models for cancer evolution - an overview about recent developments
01.04.2011 mgr Bartosz Skorupa IFT Badanie przejść fazowych w Dynamice Glaubera dla T = 0
25.03.2011 mgr Piotr Nyczka IFT Spontaniczne reorientacje w modelu spinowym na grafie zupełnym
11.03.2011 prof. Anna Dąbrowska Instytut Filologii Polskiej UWr Ekologia języka - języki światowe i zagrożone. Zarys problematyki.
28.01.2011 dr Grzegorz Kondrat IFT Temperatura w modelach wypływu
21.01.2011 prof. Piotr Garbaczewski Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski Anomalna asymptotyka procesów dyfuzji: Tsallis vs Shannon
07.01.2011 prof. Witold Kwaśnicki Instytut Ekonomii UWr Przyszłość świata (UNESCO)

2010

17.12.2010 mgr Maciej Sobczak CRISIL Irevna Poland Sp. z o.o. Symulacje Monte Carlo w finansach
10.12.2010 prof. Stanisław Cebrat Zakład Genomiki UWr Fenomenalny superorganizm pszczoły miodnej
03.12.2010 prof. Henryk Kudela PWr Badanie i symulacja numeryczna zjawisk hydrodynamiki metodami cząstek wirowych
26.11.2010 dr hab. inż. Paweł Machnikowski IF PWr Ładunki i spiny w nanostrukturach półprzewodnikowych: dynamika układu otwartego
19.11.2010 mgr Adam Strycharski IFT Symetria Samodualnosci w Modelach Isinga. Model z oddzialywaniem 4 - spinowym w zewnetrznym polu magnetycznym.
05.11.2010 mgr Sebastian Szkoda IFT Model FHP w modelowaniu przepływów, oraz możliwość jego przyspieszenia przez wykorzystanie technologii NVIDIA CUDA
29.10.2010 dr Maciej Matyka IFT Struktura powierzchni ośrodka porowatego
8.10.2010 dr J. Cisło IFT Dynamika w modelu Isinga według Glaubera
25.06.2010 dr Dariusz Grech IFT Poszukiwania sygnalow w szumach z zastosowaniem technik metod detrendyzacyjnych i macierzy losowych
11.06.2010 Els Heinsalu NICPB (tyt. w wersji angielskiej)
28.05.2010 Bartosz Skorupa IFT Typy aktualizacji w jednowymiarowym ukladzie spinow Isinga z dynamika Glaubera dla T=0
7.05.2010 dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron UWr Przejście fazowe w jednowymiarowym układzie spinów Isinga z dynamiką Glaubera dla T=0
23.04.2010 CoSyNoDy Seminarium sprawozdawcze
16.04.2010 dr Arkadiusz Błaut UWr Opis czarnej dziury w Ogólnej Teorii Względności
26.03.2010 prof. David Blaschke UWr Phase transitions in strongly interacting many-particle systems
19.03.2010 dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Rekonstrukcja mikrostruktury za pomocą deskryptorów entropowych
12.03.2010 Mateusz Machaj UP Świat bez banków centralnych (UNESCO)
5.03.2010 Andrzej Kasprzak UW Multifraktalność i singularność aktywności ludzkiej okiem fizyka
19.02.2010 Piotr Nyczka IFT Parowanie rodzaju ludzkiego - pierwsze wyniki
22.01.2010 prof. S. Cebrat Instytut Genomiki UWr Ewolucja genomów w zmieniajacym się środowisku (UNESCO)
15.01.2010 Goście Policja i Straż Miejska Problemy ewakuacji
09.01.2010 prof. Witold Kwaśnicki Instytut Ekonomii UWr Jaka przyszłość czeka ludzkość? Czy mamy się czego bać? Kto miał rację przewidując przyszłośc kilkadziesiąt lat temu? (UNESCO)

2009

11.12.2009 Marcin Matuszak IFT Zastosowanie modelu Helbinga w symulacji ewakuacji
4.12.2009 dr Agata Gąsiorowska PWr Ludzie i pieniądze. Miłość, nienawiść czy racjonalność?
20.11.2009 Bartosz Skorupa IFT Sieci pokarmowe
13.11.2009 Piotr Nyczka IFT Zjawisko parowania gatunku ludzkiego
6.11.2009 dr Barbara Łydżba-Kopczyńska Wydział Chemii UWr Swiat wewnetrzny obrazu - zastosowanie metod fizyko-chemicznych w badaniu materiałów malarskich (UNESCO)
30.10.2009 Adam Strycharski IFT Symetria samodualnosci w modelach Isinga
23.10.2009 dr Janusz Miśkiewicz IFT Granice globalizacji
16.10.2009 dr Krzysztof Pawlikowski IFT, UWr Wpływ obcięcia zasięgu oddziaływania na struktury powierzchniowe w modelu z oddziaływaniem typu kulombowskiego
9.10.2009 COSYNODY IFT, UWr Podsumowanie jesienne
2.10.2009 dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron IFT, UWr Co ma fizyka do socjologii? - sztuka w trzech aktach (UNESCO)
9.07.2009 dr Maciej Matyka IFT, UWr Technologia GPGPU na przykładzie środowiska CUDA
9.07.2009 dr Ziemowit Malecha PWr Komputerowa mechanika płynów -- wirowa postać równań Naviera-Stokesa
5.06.2009 dr Barbara Łydżba-Kopczyńska Wydział Chemii UWr Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego - badania fizykochemiczne obiektów zabytkowych
15.05.2009 dr hab. inż. Jerzy Detyna PWr Aplikacyjne aspekty modelowania i wnioskowania rozmytego
8.05.2009 dr Barbara Pabjan Instytut Socjologii UWr Gust muzyczny jako przedmiot badań socjologicznych: Jaką muzykę lubią Polacy? (UNESCO)
24.04.2009 prof. Andrzej Pękalski IFT Modele sieci pokarmowych
20.03.2009 A. Jarynowski IFT Anomalne odziaływania na sieci na przykładzie Polskiej Ligi Piłkarskiej (UNESCO)
30.01.2009 dr Janusz Szwabiński IFT Wspólpraca w przestrzennym dylemacie więźnia (UNESCO)
09.01.2009 prof. Witold Kwaśnicki Instytut Ekonomii UWr Państwo prawa. Jakiego prawa? (UNESCO)

2008

12.12.2008 prof. S. Cebrat Instytut Genomiki UWr Neo-darwinowskie mity? - II
05.12.2008 prof. S. Cebrat Instytut Genomiki UWr Neo-darwinowskie mity? - I
28.11.2008 dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron IFT Czy zero-temperaturowa dynamika Glaubera jest krytyczna? (seminarium wewnętrzne)
21.11.2008 dr Anna Jakubska-Busse UWr Zakres i znaczenie dla taksonomii plastyczności fenotypowej kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine (L.) CRANTZ (Orchidaceae: Neottieae)
14.11.2008 dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Uniwersalna w zastosowaniach entropowa miara niejednorodności odcieni szarości
24.10.2008 Mateusz Machaj Instytut Nauk Ekonomicznych UWr Kryzys finansowy 2007-2008 (UNESCO)
17.10.2008 dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron IFT Dynamika wypływu w modelowaniu rynku oligopolicznego: przypadek rynku telefonii komórkowej w Polsce
10.10.2008 mgr Krzysztof Pawlikowski IFT Dwuskładnikowy gaz sieciowy ze zmiennym zasięgiem oddziaływania (seminarium wewnętrzne)
30.05.2008 Arzhang Khalili MPI i JU w Bremen Modelowanie hydrodynamiczne na granicy cieczy i ośrodków porowatych (UNESCO)
16.05.2008 dr Marco Patriarca Uniwersytet w Tartu Modele dyfuzyjne współzawodnictwa i rozprzestrzeniania się językow (UNESCO)
25.04.2008 Krzysztof Pawlikowski IFT Automaty komórkowe - zabawka czy profesjonalne narzędzie (UNESCO)
4.04.2008 dr Zygmunt Kącki IBR Łąki trzęślicowe - model roślinności czy fenomen przyrody? (UNESCO)
28.03.2008 dr Janusz Miśkiewicz IFT Wpływ opóźnienia w przepływie informacji na zachowanie giełdy
29.02.2008 dr hab. Zbigniew Koza i Maciej Matyka IFT Krętość przepływu w ośrodkach porowatych
8.02.2008 prof. S. Cebrat Instytut Genomiki UWr Zapłodnienie in vitro (UNESCO)
1.02.2008 Sylwia Krupa IFT Klasyfikacja dynamik w ukladach isingowskich
18.01.2008 dr Grzegorz Kondrat IFT Jakie kształty cząsteczek 'lubi' perkolacja na sieci

2007

14.12.2007 prof. Witold Kwaśnicki Instytut Ekonomii UWr Metafory i analogie w fizyce i ekonomii (UNESCO)
9.11.2007 prof. Andrzej Pękalski i dr Barbara Pabjan Instytut Socjologii UWr Model wyborów (UNESCO)
26.10.2007 mgr Krzysztof Pawlikowski Dyfuzja jonów na powierzchni
21.09.2007 prof. Heinz Holling Univ. Münster (UNESCO)
01.06.2007 dr Jolanta Kowal Intytut Psychologii UWr Wybrane metodologiczne aspekty spoleczno-ekonomicznych i psychologicznych badan jakosciowych (UNESCO)
25.05.2007 prof. Andrzej Pekalski Specjacja - jak to widzi fizyk (UNESCO)
18.05.2007 mgr Krzysztof Pawlikowski Dyfuzja jonow na powierzchni krysztalow w przyblizeniu gazu sieciowego
18.05.2007 mgr Krzysztof Pawlikowski Stop podwojny z dalekozasiegowym potencjalem
30.03.2007 dr Wojciech Gańcza i Barbara Pabjan Instytut Socjologii UWr Model organizacji ruchu na placu Grunwaldzkim (UNESCO)
16.03.2007 dr hab. Katarzyna Weron Samo-organizująca krytyczność - katastrofy oczami fizyka (UNESCO)
9.03.2007 dr Wojciech Gańcza Czy można uniknąć korków ulicznych? (UNESCO)
23.02.2007 D. Stauffer Kolonia Computer simulation of competition between languages (UNESCO)
16.02.2007 A. Schadschneider Kolonia Modelling of traffic flow (UNESCO)
19.01.2007 dr Grażyna Antczak IFD Atomowy mechanizm dyfuzji powierzchniowej
5.01.2007 A. Jezierski Instytut Chemii UWr O samoorganizacji słów kilka (UNESCO)

2006

17.11.2006 dr A. Krupski IFD Badanie absorpcji Fe i Cu-flalocyjaniny na powierzchni Al2O3/Ni3Al: STM/STS
27.10.2006 prof. S. Cebrat Instytut Genomiki UWr Nielosowe procesy mutacji i rekonstrukcji w procesie ewolucji (UNESCO)
20.10.2006 Peter Kolski Berlin Evolution of spiral and scroll waves

2005

7.01.2005 dr hab. Mirosław Dudek Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego Algorytm dynamiki molekularnej przy pomocy programowania symbolicznego.
14.01.2005 mgr Maciej Matyka Symulacje cieczy nieściśliwej metodą cząstek znaczonych - prezentacja wyników oraz szkicu rozwiązania.
28.01.2005 dr Janusz Szwabiński Fizyka Star Treka
18.03.2005 dr Janusz Szwabiński Układy "drapieżca - ofiara" oczami fizyka.
29.04.2005 dr Barbara Łydżba-Kopczyńska Instytut Chemii UWr Chemia układu odpornościowego.
13.05.2005 dr Robert Kucharczyk Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr Własności materiałów o ujemnym współczynniku załamania światła.
10.06.2005 mgr Krzysztof Pawlikowski Błony i bańki mydlane oraz antybańki.

2004

16.01.2004 prof. dr hab. Stanisław Cebrat Instytut Genetyki i Mikrobiologii UWr Pozycja kodu genetycznego w biosferze.
20.02.2004 Katarzyna Sznajd-Weron W sieci
12.03.2004 dr Barbara Łydżba-Kopczyńska Instytut Chemii UWr Wstęp do chemii i biochemii peptydów.
26.03.2004 dr Robert Frei Instytut Filozofii UWr Problemy nauk społecznych w świetle teorii aktów mowy.
16.04.2004 prof. Jerzy Jakubczyk Instytut Nauk Ekonomcznych UWr Perspektywa malarska w fizyce i ekonomii.
23.04.2004 dr hab. Bolesław Picur Instytut Chemii Organicznej UWr Cykliczne peptydy z roślin rodzaju linum - aspekty strukturalne i biologiczne.
14.05.2004 prof. R. Błaszczyszyn Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr Fizyka doświadczalna powierzchni.
21.05.2004 dr hab. Adam Lipowski Wydział Fizyki UAM w Poznaniu Mechanika statystyczna altruizmu.
28.05.2004 dr Ingve Simonsen Trondheim Extreme Edges of Internet.
4.06.2004 dr Barbara Pabjan Instytut Socjologii UWr Czy "dylemat więźnia" ma sens? Refleksje socjologa z badań w więzieniu.
11.06.2004 prof. Jan Sobczyk Fizyka neutrin czyli małe jest piękne.
18.06.2004 dr hab. Bolesław Picur Instytut Chemii Organicznej UWr Symetrie w zmianach parametrów termodynamicznych spowodowane chemicznymi modyfikacjami w peptydach i białkach i ich prawdopodobnym udziale w procesie przekazywania sygnału w komórkach żywych organizmów.
22.10.2004 dr Piotr Zielonka WSPiZ W-wa, katedra fizyki SGGW Kto kupuje - kto sprzedaje, czyli o psychologii rynków finansowych.
5.11.2004 dr Barbara Pabjan Instytut Socjologii UWr Socjologiczne aspekty komunikacji w instytucji totalnej. Sytuacja badacza jako sytuacja komunikacyjna.
19.11.2004 dr Krzysztof Kolon Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody UWr Możliwości wykorzystania sieci neuronowych w biochemii.
26.11.2004 dr Janusz Szwabiński Instytutowy klaster obliczeniowy.
3.12.2004 prof. Piotr Garbaczewski Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego Przedszkole szeregów czasowych.
10.12.2004 dr Katarzyna Sznajd-Weron Kto jest prawicą, kto lewicą - czyli jak powstał nowy model socjofizyki.

2003

17.01.2003 Dr Katarzyna Sznajd-Weron Uniwersytet Wrocławski Potęga reklamy na rynku duopolicznym.
24.01.2003 Dr Zbigniew Koza Uniwersytet Wrocławski Właściwości układów dyfuzyjnych z odwracalną reakcją chemiczną.
31.01.2003 Dr Jacek Pluta Instytut Socjologii UWr Modele regresji wielokrotnej w badaniu stuktury społecznej.
14.03.2003 Dr hab. Halina Kwaśnicka Wydziałowy Zakład Informatyki P. Wr. Współczesne problemy sztucznej inteligencji i perspektywy rozwoju.
28.03.2003 Jakub Ciesielski V r. fizyki komputerowej Automaty komórkowe nie tylko w fizyce.
09.05.2003 Dr Janusz Szwabiński Uniwersytet Wrocławski 95 lat ciekłego helu.
16.05.2003 Dr Barbara Pabjan Instytut Socjologii UWr Wojna płci? Czyli o zastosowaniu modeli w socjologii (I).
23.05.2003 Dr Barbara Pabjan Instytut Socjologii UWr Wojna płci? Czyli o zastosowaniu modeli w socjologii (II).
30.05.2003 Dr Janusz Szwabiński Uniwersytet Wrocławski Oprogramowanie użytkowe.
06.06.2003 Prof. Stanisław Cebrat Instytut Mikrobiologii UWr Specjacja w modelu Penny.
13.06.2003 Hubert Kulza V r. biomatematyki U. Wr Klonowanie i rozmnażanie płciowe w modelu Penna.
10.10.2003 prof. Andrzej Pękalski Jak antybiotyki ratują bakterie?
17.10.2003 dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Strategia: "jedna osoba - dwa argumenty" w modelu rozprzestrzeniania się opinii mniejszości.
31.10.2003 dr Zygmunt Petru Nobel z fizyki 2003
14.11.2003 dr Barbara Łydżba-Kopczyńska Instytut Chemii UWr Wiązanie wodorowe.
21.11.2003 Marcin Rzepka st.5 r. Socjologii UWr Procedury segmentacyjne - od socjologii po ekonomię
28.11.2003 prof. W. Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych UWr Cykl Świński
5.12.2003 mgr Sylwia Krupa Zjawiska związane z załamaniem i odbiciem się światła na kroplach deszczu i kryształkach lodu.

2002

11.01.2002 Dr Zbigniew Koza Uniwersytet Wrocławski Stochastyczna interpretacja modelu z dyfuzją deterministyczną.
25.01.2002 Prof. Andrzej Pękalski Uniwersytet Wrocławski Ewolucja populacji w zmiennym środowisku.
01.03.2002 Kamil Trojan V r. fiz.teoret. Symulacje zachowań społecznych czyli życie i śmierć w Sugarscape.
15.03.2002 Janusz Miśkiewicz Katedra Fizyki i Biofizyki A.R. Modele rynków finansowych
12.04.2002 Janusz Miśkiewicz Katedra Fizyki i Biofizyki A.R. Modele rynków finansowych - c.d.
19.04.2002 Mgr Andrzej Buda Ryzyko i hierarchia akcji na giełdzie.
10.05.2002 Dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Nowe zjawiska w modelu Younga wzorców skóry kręgowców.
24.05.2002 Dr K. Sznajd-Weron Uniwersytet Wrocławski Los zamrożonych spinów Isinga
15.06.2002 Dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Co się działo na NEXT (Non Extensive Thermodynamics and physical applications) oraz proste uogólnienie zaproponowanej przez C. Becka kwazi-addytywności entropii Tsallisa.
25.10.2002 Prof. Witold Kwaśnicki Wydzia Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Ekonomia ewolucyjna.
08.11.2002 Prof. Witold Kwaśnicki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Ewolucyjny model rozwoju przemysłu.
13.12.2002 Mgr Andrzej Buda Hierarcha korelacji akcji na rynkach światowych i polskim.
20.12.2002 Prof. Andrzej Pękalski Uniwersytet Wrocławski Dynamika królików i wilków.

2001

11.01.2001 Michał Koziejko V r.fiz.komp. Model perkolacji społecznej.
18.01.2001 Dr Katarzyna Sznajd-Weron Uniwersytet Wrocławski Prosty model kształtowania cen.
23.02.2001 Dr Katarzyna Sznajd-Weron Uniwersytet Wrocławski Rola gniazda w populacji myszy ślepej i krótkowzrocznej.
02.03.2001 Piotr Boroński Badanie stabilności konwekcji Rayleigha-Benarda.
09.03.2001 Paweł Dyś Dynamika układów nieliniowych z szumem.
16.03.2001 Prof. Piotr Garbaczewski Uniwersytet Zielonogórski Losowość w chaosie kwantowym.
23.03.2001 Szymon Szymczak 4 rok fiz. komp. Skąd się wzięła płeć i czy pasożyty maczały w tym palce?
30.03.2001 Dr Grzegorz Kondrat Uniwersytet Wrocławski Co się działo na MECO 26?
06.04.2001 Dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Bifurkacja w modelu aktywacyjno-inhibitorowym.
20.04.2001 Prof. J. Jakubczyk Akademia Ekonomiczna Przykładanie drabin w ekonomii.
18.05.2001 Prof. Stanisław Cebrat Instytutu Mikrobiologii UWr Precyzyjne reguły kontroli presji mutacyjnej.
25.05.2001 Szymon Szymczak V r. fiz. komp. Model konkurujących populacji różnych typów rozmnażania.
15.06.2001 Dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Co się działo na NEXT (Non Extensive Thermodynamics and physical applications) oraz proste uogólnienie zaproponowanej przez C. Becka kwazi-addytywności entropii Tsallisa.
12.10.2001 Dr Grzegorz Kondrat Uniwersytet Wrocławski Adsorpcja igieł na sieci wiązań - efekt załamania się perkolacji.
19.10.2001 Prof. Piotr Garbaczewski Uniwersytet Zielonogórski Impresje statystyczne I.
26.10.2001 Prof. Piotr Garbaczewski Uniwersytet Zielonogórski Impresje statystyczne II.
09.11.2001 Dr Marek Pluta Instytutu Socjologii UWr Skalowanie postaw.
23.11.2001 Dr Jacek Pluta Instytutu Socjologii UWr Skalowanie postaw II - autorytaryzm.
30.11.2001 Mgr Radosław Czopnik Uniwersytet Wrocławski Dyfuzje w polu magnetycznym.
21.12.2001 Dr hab. Robert Olkiewicz Uniwersytet Wrocławski Kwantowy rodowód ruchu po okręgu.

2000

13.01.2000 Prof. Piotr Garbaczewski Uniwersytet Zielonogórski Egzotyczne procesy stochastyczne.
23.03.2000 Dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski On microstructural inhomogeneity of model skin patterns.(I)
30.03.2000 Dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski On microstructural inhomogeneity of model skin patterns.(II)
13.04.2000 Dr Grzegorz Kondrat Uniwersytet Wrocławski Iglasta perkolacja.
25.05.2000 Dr Katarzyna Weron Uniwersytet Wrocławski Dynamika populacji z selekcją i bez.
01.06.2000 Dr Katarzyna Weron Uniwersytet Wrocławski Dynamika populacji z selekcją i bez.-c.d.
14.08.2000 Prof. Joseph Indekeu Leuven, Belgia Theory of phase transitions, Three-phase contact line.
14.08.2000 Prof. Michel Droz Genewa, Szwajcaria Liesegang patterns - over 100 years old puzzle.
05.10.2000 Dr Katarzyna Sznajd-Weron Uniwersytet Wrocławski Zgoda buduje, niezgoda rujnuje - prosty model socjofizyki.
19.10.2000 Prof. Andrzej Pękalski Uniwersytet Wrocławski Mały świat i model Isinga.
26.10.2000 Dr Grzegorz Kondrat Uniwersytet Wrocławski Nowe wyniki w teorii sekwencyjnej adsorbcji na sieci.
09.11.2000 Dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Czułość na warunki początkowe rozszerzonego modelu aktywacyjno - inhibitorowego.
23.11.2000 Prof. Jan J. Żebrowski Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Intermitencja w zmienności rytmu serca - o wykrywaniu intermitencji w szeregach czasowych.
14.12.2000 Prof. Andrzej Pękalski Uniwersytet Wrocławski Dynamika układu drapieżca - ofiara.

1999

17.03.1999 Prof. Andzrzej Pękalski, Dr Katarzyna Weron Uniwersytet Wrocławski Ewolucja w zmiennym środowisku.
24.03.1999 Dr Ryszard Piasecki Uniwesytet Opolski Nowe cechy względnej miary entropowej S na przykładzie dywanu Sierpińskiego.
31.03.1999 Prof. Andrzej Pękalski Uniwersytet Wrocławski Modele ewolucji z eugeniką.
21.04.1999 Marcin Janowski Migracja populacji - model.
05.05.1999 Dr Piotr Kosiba Instytut Botaniki UWr Konkurencja mchów w synuzjach.
12.05.1999 Dr Miroslav Kotrla Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk Evolving networks: a model with the extremal dynamics.
02.06.1999 Dr Ryszard Piasecki Uniwersytet Opolski Jednorodność oraz inne cechy miary entropowej S
09.06.1999 Dr Grzegorz Kondrat Uniwersytet Wrocławski Struktura dynamiki populacji w uogólnionym modelu Malthusa-Verhulsta z losowym potencjałem.
10.06.1999 Dr Katarzyna Weron Uniwersytet Wrocławski Krytyczność w prostym modelu ewolucji.
30.06.1999 Dr Zbigniew Koza Uniwersytet Wrocławski Metoda wyznaczania wspołczynnika dyfuzji w układach nierównowagowych czyli jak płynie czas.
28.10.1999 Prof. Andrzej PękaIski Uniwersytet Wrocławski Błądzenie losowe zmieniające ośrodek.
04.11.1999 Dr hab. Mirosław Dudek Uniwersytet Wrocławski Uniwersalność śmiertelności.
18.11.1999 Dr hab. Mirosław Dudek Uniwersytet Wrocławski Uniwersalność śmiertelności.-c.d.
25.11.1999 Dr Katarzyna Weron Uniwersytet Wrocławski Fizyka komputerowa w ekologii
02.12.1999 Prof. Piotr Garbaczewski Uniwersytet Zielonogórski Egzotyczny transport.

1998

09.01.1998 Prof. Henryk Kudela Politechnika Wrocławska Modelowanie przepływów cieczy metodami dyskretnych wirów.
16.01.1998 Dr Andrzej Borowiec Uniwersytet Wrocławski II twierdzenie E.Noether, superpotencjały i grawitacja Cherna-Simonsa.
23.01.1998 Prof. Henryk Kudela Politechnika Wrocławska Modelowanie przejścia fali powodziowej przez hydrowęzeł wrocławski.
03.04.1998 Prof. Jakub Zakrzewski Instytut Fizyki UJ Tunelowanie stymulowane chaosem.
05.05.1998 Prof. Marek Abramowicz Uniwersytet w Goeteborgu Fale grawitacyjne z obiektów astronomicznych o bardzo dużej gęstości.
15.05.1998 Mgr Janusz Miśkiewicz Uniwersytet Wrocławski Pomiar pośredni.
29.05.1998 Dr Mirosław Dudek Uniwersytet Wrocławski Wzrost domen: teoria i zastosowania.

1997

10.01.1997 Prof. Ryszard Rudnicki Uniwersytet Śląski Ruch losowy z pamięcią
17.01.1997 Prof. Adam Majewski Uniwersytet Gdański Niestabilności w kwantowych układach dynamicznych
24.01.1997 Prof. Aleksander Weron Centrum Steinhausa P. Wr. Układy złożone w finansach, czyli o inżynierii finansowej i hipotezie fraktalnego rynku kapitałowego.
31.01.1997 Prof. Arkadiusz Z. Jadczyk Uniwersytet Wrocławski Czas, przestrzeń, materia - refleksje z sympozjum w ramach Popper's Project w Budapeszcie
07.02.1997 Dr Andrzej Borowiec Uniwersytet Wrocławski Struktury prawie zespolone i prawie produktowe w ogólnej teorii względności
14.02.1997 Prof. J. Kupsch Univ. Kaiserslautern The structure of the quantum mechanical state space and induced superselection rules
28.02.1997 Dr Mirosław R. Dudek Uniwersytet Wrocławski Analiza danych pomiarowych. Podejście Bayesa.
07.03.1997 Dr Robert Olkiewicz Uniwersytet Wrocławski Szacowania kwantowej entropii.
14.03.1997 Dr Stanisław Cebrat Instytut Mikrobiologii UWr Teoria starzenia się.
21.03.1997 Dr Wojciech Cegła Uniwersytet Wrocławski Metoda wielkich odchyleń, zastosowania.
11.04.1997 Mgr Jerzy Kąkol Instytut Mikrobiologii UWr Symulacja efektów zachowań społecznych w dynamice populacji osobników modelu Penny
18.04.1997 Prof. Andrzej Pękalski, dr Iwona Mróz Uniwersytet Wrocławski Model populacji zasiedlajacej nowe środowisko.
25.04.1997 Dr hab. Marek Wolf Uniwersytet Wrocławski Uogólnione stałe Bruna.
09.05.1997 Prof. Karina Weron Instytut Fizyki P.Wr. Błądzenie losowe w modelowaniu stochastycznym zjawiska relaksacji.
16.05.1997 Dr Wojciech Cegła Uniwersytet Wrocławski Metoda wielkich odchyleń, zastosowania (II).
23.05.1997 Dr Mirosław Dudek Uniwersytet Wrocławski Modelowanie korelacji dalekozasięgowych. Zastosowania w DNA.
06.06.1997 Mgr Marcin Kotulski Centrum H.Steinhausa P. Wr. Rozkłady długoogonowe w błądzeniu losowym - twierdzenia graniczne.
13.06.1997 Mgr Szymon Mercik Instytutu Fizyki P. Wr. Interpretacja probabilistyczna operatora czasu w teorii Misry-Prigogina-Courbaga
03.10.1997 Prof. Suemi Rodriguez-Romo Mexico City On continuous time SARW, d=4.
17.10.1997 Prof. Marek Rybaczuk Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Teoretycznej P. Wr. Fraktalne modele ewolucji defektów i procesów zmęczenia materiałów.
24.10.1997 Prof. Petr Seba Praha / Hradec Kralove Vortices in Quantum Transport
07.11.1997 Dr Mirosław Dudek Uniwersytet Wrocławski Niektóre zastosowania IFS-ów.
14.11.1997 Prof. Piotr Garbaczewski Uniwersytet Wrocławski Proces dyfuzyjny w przepływie.
21.11.1997 Prof. Marek Rybaczuk Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Teoretycznej P. Wr. Fraktalne modele ewolucji defektów i procesów zmęczenia materiałów. - c.d.
28.11.1997 Dr Robert Olkiewicz Uniwersytet Wrocławski Klasyczne i kwantowe półgrupy dynamiczne. Przegląd teorii i zastosowania. (I)
05.12.1997 Dr Robert Olkiewicz Uniwersytet Wrocławski Klasyczne i kwantowe półgrupy dynamiczne. Przegląd teorii i zastosowania. (II)
12.12.1997 Mgr Piotr Magnuszewski Instytut Fizyki P. Wr. Zlokalizowane wzbudzenia nieliniowe w łańcuchach molekularnych. I. Dynamika dyskretnych breatherów.
19.12.1997 Mgr Paweł Machnikowski Instytut Fizyki P. Wr. Zlokalizowane wzbudzeni nieliniowe w łańcuchach molekularnych. II. Metody i zastosowania.

1996

04.10.1996 Dr St. Krukowski Centrum Badań Wysokocisnieniowych PAN, Warszawa Teoria wzrostu kryształu - aspekty mikroskopowe i makroskopowe.
11.10.1996 Mgr Grzegorz Kondrat Uniwersytet Wrocławski Pola Burbersa w dyfuzyjnej interpolacji Schrödingera
18.10.1996 Mgr Grzegorz Kondrat Uniwersytet Wrocławski Pola Burbersa w dyfuzyjnej interpolacji Schrödingera (II). Przypadek niezachowawczy.
25.10.1996 Dr hab. Marek Wolf Uniwersytet Wrocławski Dyfuzja na liczbach pierwszych.
15.11.1996 Dr Aleksander Janicki Instytut Matematyki P. Wr. Fraktalne i gronowe struktury rozwiązań równania Burgersa.
22.11.1996 Dr Przemysław Siemion Korelacja błędów w obliczaniu kwantowym.
29.11.1996 Dr R. Torge Stuttgart University Wrocław physics led by Otto Lumer.
13.12.1996 Prof. Arkadiusz Z. Jadczyk Uniwersytet Wrocławski Relatywistyczna Teoria Zderzeń.


science in pictures

Symulacja numeryczna opływu przeszkody przez ciecz nieściśliwą i powstająca ścieżka wirowa von Karmana dla liczby Reynoldsa Re=220. Obliczenia numeryczne przeprowadzone z użyciem metody SIMPLE-MAC na potrzeby pracy magisterskiej mgr Macieja Matyki.


latest papers

 1. Z. Koza , G. Kondrat and K. Suszczynski
  Percolation of overlapping squares or cubes on a lattice
  J. Stat. Mech.: Th. Exp. , P11005(2014)
 2. K. Sznajd-Weron, J. Szwabiński , R. Weron
  Is the Person-Situation Debate Important for Agent-Based Modeling and Vice-Versa?
  PLoS ONE 9(11), e112203(2014)
 3. A. Pękalski, J. Szwabiński
  Role of detritus in a spatial food web model with diffusion
  Phys. Rev. E 89, 052714(2014)
 4. Z. Koza, M. Matyka, S. Szkoda, L. Miroslaw
  Compressed Multirow Storage Format for Sparse Matrices on Graphics Processing Units
  SIAM J. Sci. Comput. 36-2, C219-C239(2014)conferences

47 Winter School Simple Models for Complex Systems (2010)
23rd Max Born Symposium Critical Phenomena in Complex Systems, 2007
(photos)
41st Winter School Diffusion And Soft Matter Physics, 2005
XVIII Symposium Statistical Physics outside pure physics, 2003
© all rights reserved (2006), (author, webmaster)