Zakład Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

Strona domowa

http://www.ift.uni.wroc.pl/~ismk

Skład osobowy

Doktoranci

Słowa kluczowe

- transport w ośrodkach porowatych, gaz sieciowy Boltzmanna
- fizyka komputerowa, obliczenia na procesorach graficznych GPU
- ekonofizyka, szeregi czasowe, macierze losowe, opóźnione sprzężenie zwrotne
- perkolacja

Obszar badań

- Modelowanie dynamiki złożonych układów fizycznych, biologicznych i ekonomicznych
- Obliczenia równoległe i ich praktyczne zastosowania
- Fizyka obliczeniowa, w tym obliczeniowa mechanika płynów

Tematy badań

- Transport w ośrodkach wielofazowych (J. Poła, M. Bancewicz, Z Koza)
- Transport w ośrodkach porowatych (M. Matyka, J, Gołembiewski, Z. Koza)
- Modelowanie mechaniki płynów na kartach graficznych (S. Szkoda, Z. Koza)
- Korelacje krzyżowe szeregów czasowych (J. Miśkiewicz)
- Własności układów z opóźnionym przepływem informacji (J. Miśkiewicz)
- Fraktalne i multifraktalne własności szeregów czasowych (D. Grech)
- Badania rynku finansowego i zdarzeń ekstremalnych metodami fizyki układów złożonych (D. Grech)
- Perkolacja (G. Kondrat, P. Brzeski, Z. Koza)

Granty

Najważniejsze publikacje

Współpraca