Zakład Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

Skład osobowy

Doktoranci

Słowa kluczowe

Deformacje symetrii czasoprzestrzennych 
Fale grawitacyjne
Fizyka neutrin
Grupy i supergrupy kwantowe
Konforemne teorie pola
Kosmologia relatywistyczna i kwantowa
Kwantowa grawitacja 
Metody geometryczne i algebraiczne w mechanice i teorii pola 
Teoria twistorów i supertwistorów

Granty

Najważniejsze publikacje

Współpraca