Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Kozaka #

Tytuł: „Conformally-invariant framework for scalar-tensor theories of gravity in the metric, Palatini, and hybrid approaches"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Borowiec.

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Biesiada - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Edward Malec - Uniwersytet Jagielloński

Praca i recenzje na stronie: https://bip.uni.wroc.pl/3480/233/kozak-aleksander.html

6 października 2023, godz. 15:00, s. 422